FANDOM


Geeszg

Ukształtowanie terenu

Geesz(im.: nad wodą) obejmuje północną półkulę globu oraz południowe części kontynentów Ustreesz i Truthesz. Dzieli się on na wspomniane kontynenty, które z kolei dzielą się na obręby wpływów politycznych trzech wielkich nacji. Niektórzy podróżnicy wyróżniają aż trzy kontynenty dodając do wschodniego i zachodniego wyspę znajdującą się na samej północy. Wyspa ta nosi nazwę Wyspy Boga, Imitheesz. Południk zerowy przechodzi przez szczyt Góry Boga.

Morza i oceany otaczające kontynenty nie są nazwane, mieszkańcy Esesesz wspominając o nich sugerują się miejscowościami, które leżą nad nimi. Tak samo jest z rzekami i innymi zbiornikami wodnymi.

Najdłuższą rzeką jest ta przy Eseseszu(mieście).